Kontaktné teplomery

R 01-0504:66.00 (5263 1407 01)
R 15-2408:66.00, R 01-0506:66.00, atď.
Rôzne teploty nastavenia:
– 5 °C, + 5 °C, + 12 °C, + 18 °C, + 19 °C, atď.

Vonkajší termostat