Žiarivkové striedače C-MEGA

C-MEGA 18 W/20 W 24 V, 48 V, 110 V
C-MEGA 24 W 24 V, 48 V, 110 V
C-MEGA 36 W/40 W 24 V, 48 V, 110 V

Rozvodná doska. Elektronické predradníky sú určené pre napájanie lineárnych a kompenzačných trubíc do výkonu 40 W v osobných vozňoch.