Žiarovky s objímkou B22d

Dodávajú sa typy:
25 V 5 W B22d, 24 V 15 W B22d,
25 V 25 W B22d, 25 V 50 W B22d,
50 V 25 W B22d, 50 V 50 W B22d,
V 25 W B22d, 110 V 40 W B22d

Do rozvodných skríň, svietidiel